Rob Brandsma

Mindfulness boeken voor trainers

Deze boeken zijn studiemateriaal bij de opleiding tot mindfulnesstrainer.

Mindfulness Basisboek - Rob Brandsma

Mindfulness basisboek

De mens is toegerust met een prachtig vermogen tot zelfinzicht. Toch blijkt het, zeker in het Westen, lastig om dit vermogen optimaal voor onszelf in te zetten. 

Mindfulness helpt daarbij. Mindfulness neemt de sluier weg die wordt veroorzaakt door onze automatische reacties en helpt ons te realiseren wat volgens de Dalai Lama het hoogste doel is van ons leven: gelukkig zijn.

Mindfulness wordt in toenemende mate gebruikt om tot inzicht, minder stress en een positieve levenshouding te komen. Dit boek biedt de lezer op toegankelijke wijze kennis over de achtergrond en toepassing van mindfulnesstraining. Door het heldere taalgebruik is het zeer geschikt voor de professionele trainer, psycholoog, pedagoog en de geïnteresseerde lezer die verdieping zoekt in de beoefening van mindfulness.

Het eerste deel van het Mindfulness Basisboek gaat in op de kern van mindfulness: aandacht, opmerkzaamheid en inzicht. Het schetst de traditie van het oosterse boeddhisme om inzicht te ontwikkelen. Vervolgens wordt beschreven hoe deze traditie nu opgang doet in het westen met meditatie en zijn twee basiselementen: aandacht en compassie.

Vervolgens gaat het boek in op de toepassing van deze elementen in een moderne mindfulnesstraining. Het oorspronkelijke trainingsmodel Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van Jon Kabat-Zinn en de diverse Mindfulness-Based interventies (MBI’s) die hierop gebaseerd zijn worden beschreven, alsmede de effecten van mindfulnesstraining, en de elementen waaraan een training moet voldoen om zijn bewezen kracht te behouden.

Zo biedt het Minfdulness Basisboek een panorama van alle fundamenten van mindfulness – oosters en westers, klassiek en modern.

Het Mindfulness Praktijkboek sluit hierop aan. In dit boek wordt de mindfulnesstraining praktisch: het omschrijft de algemene vaardigheden voor mindfulnesstrainers en doorloopt stap voor stap het trainingsprogramma.

Mindfulness praktijkboek

Dit boek maakt de mindfulnesstraining praktisch. Het beschrijft de algemene trainersvaardigheden en -competenties, alle trainingsonderdelen, met suggesties voor hun uitvoering, en vele levendige voorbeelddialogen. Met deze compleetheid vormt het een volledige bespreking van het mindfulnesstrainerschap.

Het heldere taalgebruik en de vele praktijkvoorbeelden, geput uit de jarenlange trainerservaring van de auteur, maken het Mindfulness Praktijkboek een onmisbaar werk voor mindfulnesstrainers en zij die dit willen worden.

Het boek begint met de beschrijving van mindfulnesstraining als leerproces. Vervolgens komen de drie werkvormen aan bod: beoefening, enquiry en educatie. Daarna richt het
boek zich op de persoonlijke inbreng van de trainer, want de belichaming van mindfulness is een van de belangrijkste effectieve ingrediënten in de training.

Als geen ander behandelt dit boek diepgaand de werkzame mechanismen van mindfulnesstraining, zoals dit is gebaseerd op het oorspronkelijke trainingsmodel Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van Jon Kabat-Zinn.

Het Mindfulness Praktijkboek vormt een drieluik met het Mindfulness Basisboek, waarin de grondslagen en geschiedenis van mindfulness worden behandeld, en het
Mindfulness Trainingsboek, dat een stap voor stap doorloop van een mindfulnesstraining biedt. Dit boek is verschenen in het Engels, Spaans en Italiaans.
  

Mindfulness trainingsboek - Rob Brandsma

Mindfulness trainingsboek

Dit boek beschrijft een mindfulnesstraining vanaf het eerste moment in de eerste sessie tot aan de laatste bel. Het is alsof je een training live volgt. Alsof je meeloopt met de trainer. De beschrijving is rijk aan details en voorbeelden, opties en overwegingen.

Het heldere taalgebruik en de vele praktijkvoorbeelden geput uit jarenlange trainerservaring van de auteur, maken het Mindfulness Trainingsboek een onmisbaar werk voor mindfulnesstrainers en zij die dit willen worden.
Het boek begint bij de praktische benodigdheden bij de voorbereiding van een training. Dan volgt het voorgesprek, met zijn overwegingen om een deelnemer toe te laten, of niet. Daarna doorloopt het boek chronologisch alle sessies met hun oefeningen, rationale, structuur en aandachtspunten.

Alle onderdelen komen aan bod: de oefeningen zoals Lichaamsverkenning, Zitmeditatie, yoga, de stiltedag. Belangrijke educatieve thema’s worden uitgewerkt, zoals het werken met de adem, goed voor jezelf zorgen, inzet bij thuisbeoefening, omgaan met slaap, stress, en de doe- en zijnmodus. Dit alles wordt toegelicht met dialoogvoorbeelden van enquiry in actie.

Het Mindfulness Trainingsboek staat op de schouders van het Mindfulness Basisboek, waarin grondslagen en geschiedenis van mindfulness worden behandeld, en Mindfulness Praktijkboek, dat de algemene vaardigheden voor trainers beschrijft. Het Mindfulness Trainingsboek vertaalt de uitgangspunten uit deze twee boeken in een chronologische beschrijving van een training, vanaf de eerste kennismaking tot en met de laatste sessie.

Bestel de boeken bij jouw favoriete boekhandel

De lokale boekhandel heeft dezelfde bezorgservice als de grote online warenhuizen.

Mindfulness boek Jon Kabat Zinn aanbeveling Rob Brandsma

Jon Kabat-Zinn over The Mindfulness Teaching Guide

“Dit boek is elegant, subtiel en uitgebreid, en tegelijkertijd zorgvuldig en eerlijk.

Daarom kan het uiterst nuttig zijn voor ieder die de serieuze ambitie heeft om mindfulnesstraining te geven en ook voor hen die dit al doen, bijvoorbeeld in de vorm van Mindfulness-based Stress Reduction, (MBSR), Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) en dergelijke.

Je kunt veel over jezelf leren door Brandsma’s perspectief te verwerken in je eigen meditatiepraktijk en goed tot je door te laten dringen wat je dat zou kunnen bieden, zowel voor jezelf als voor je trainingswerk. Je zult ontdekken dat het je eigen ‘embodied learning’ van het proces is die al het werk doet, alleen is het dan niet meer echt ‘werk’, en zelfs niet meer een kwestie van ‘doen’.”

Jon Kabat-Zinn - Grondlegger van Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) en auteur van 'Full Catastrophe Living' en 'Coming to Our Senses'